باور این 7 افسانه‌های مربوط به برج خنک کننده شما را از رشد بازمی‌دارد.

چنانچه برج به شیوه باز عمل نماید مکانیزم دیگری هم جهت انتقال گرما وجود داراست که عبارت هست از بیشتر نمودن گرمای محسوس به مرجع طبیعی آب از طريق اختلاف دمای نهایی. برج خنک کن دارای جریان. همینطور ساخته شده از کلبههای محل تجمعی حیاتی صندلی سنگی در ارتفاع محیط که به وسیله حوضهایی دارای صفحات سنگی از همدیگر قطع می شوند که کارایی آن‌ها معین نمی باشد و از یک صندلی سنگی گرد در رأس آن ساخته شدهاست همینطور در کنار آن یک طاقچه در دیوار نیز تماشا میشود. در این مطلب مطالبی را پیرامون محافظت و حفظ برج های خنک کننده به جهت شما بازگو می کنیم که به شما در کاهش هزینه های انرژی، بهبود راندمان، افزایش ارتفاع قدمت تجهیزات و مراقبت امنیت یاری انواع برج خنک کننده می کند. صحبت در ارتباط با مزایای اشکال برج خنک کننده شاید ساعت‌ها و ایام طول بکشد. واجب به ذکر میباشد که هزینه ایجاد برج مرطوب پیوندی رقمی بین هزینههای مربوط به برجهای اهمیت جریان طبیعی و مکانیکی میباشد. بزرگترین مزیت برجهای مدار بسته ناچیز بودن برج خنک کننده چیست مصرف آب میباشد. ساختار برج خنک کننده ، جور آن خشک یا این که خیس بودن ، مدار گشوده یا بسته بودن و دست اندرکاران لازم به جهت طراحی آن بستگی دارد. سیستم توزیع کننده دوار شامل دو بازوی توزیع کننده شیار دار هست که حول محور مرکزی میچرخند و آب تحت فشار از شیوه آن وارد میشود. در غایت مکمل همین دو آیتم دفع گرمای جذب شده از آب در همین دستگاه است. این تیغه از محصول چوب یا فلز یا پلاستیک ساخته میشوند. همین دستگاهها عمدتاَ در دو فرم کلی «مکعبی» و «کروی» (مخروطی) طراحی و ایجاد میشوند. هیبرید در لغت به معنا ترکیب دو یا یک سری روش و یا این که خط مش متفاوت، کلیدی هدف بهبود راندمان و عملکرد کلی گروه و بهره بردن از مزیت های هر روش است. این قابل به کار گیری در هر دو کارگزاشتن تازه و موجود است. اهمیت دقت به نامی که برای این مدل از برجهای خنککننده در نظر گرفتهاند، گردش آب و سیکل تبرید در مدار بستهای انجام میشود، بهطوریکه یک‌سری کوئل در میانه برج خنککننده نصب شدهاست و آب بدون تماس مستقیم اهمیت هوا در گردش است و تبادل حرارتی انجام میشود و خنکسازی دستگاه پکینگ برج خنک کننده انجام میشود. مهندسی ، ایجاد و کارگزاری سیستم های توزیع آب باز و بسته به جهت برج خنک کننده شما ، از پاراگراف نازل های مناسب. به طور کلی باید گفت که انتخاب دسته کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower بسته به دست اندرکاران زیادی است که مهمترین آنان حالت اقلیمی و ملاحظات اقتصادی میباشد. سیستم توزیع کننده ثقلی عمدتا در برجهای جریان متقاطع بکار می‌رود و شامل بالابرندههای قائم آب گرم می باشد که آب را به یک حوضچه بتونی تغذیه می‌نمایند و از آنجا آب در نتیجه نیروی ثقل از طریق روزنههایی به پکینگها جریان مییابد. به طور معمول همین دسته کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower به جهت نیروگاههای فراوان تبارک مطلوب هستند. بدلیل داشتن سرعت و طول دوچندان هوای خروجی در برج مرطوب پیوندی، نقص‌ جریان مجدد هوای گرم که در برجهای مرطوب مکانیکی مدل ناخواسته وجود دارد از در بین میرود. حتمی به ذکر است که در این برجها، دسته جریان ناهمسو اهمیت کاربرد گسترده تری می باشد و بیشترین میزان پیشنهاد را دارد. اصول فعالیت در کل برجها براساس تولید یک تراز اکثر به جهت تماس دربین هوای سرد و آب گرمی که داخل سیستم در جریان است میباشد. ضخامت این برجها در قسمت کمر برابر ۶ تا ۷ اینچ میباشد. برای جلوگیری از رسوب گذاری و پوشیده شدن سطح ها تبادل گرما، به مواد ضد رسوب مثل اسید سولفوریک نیاز میباشد. حیاتی دقت به مطالبی که در بالا ارائه شد میدانیم که برجهای خنک کننده مرطوب دارای جریان طبیعی هوا، زیاد پهناور و مرتفع هستند و به زمین بزرگی نیاز دارا‌هستند اما در در مقابل انرژی پاره ای مصرف میکنند. آب تخلیه شده را با دقت به ترازو نیروگاه و مقدار مواد آلوده و کثیف کننده آن، ممکن می باشد بتوان به یکباره به منشاء خود تخلیه کرد، البته گاهی زمان ها بایستی قبل از رجوع و برگشت به منبع گزینه تصفیه قرار گیرد. در بیشتر کارخانجات ریز وبزرگ یکی از حیاتی ترین ومهم ترین تجهیز درحوزه ی خنک کاری میتوان به برج خنک کننده (کولینگ تاور) اشاره کرد. چون اختلاف در بین حجمی هوای خارج برج و جرم هوای باطن برج در خروج از پکینگ نسبتا ریز می باشد لذا بایستی طول کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower از پکینگ به ترازو به اندازه تبارک باشد تا فشار محرک آیتم حیث بدست آید. یکی از از مرسوم ترین کاربری های برج خنک کننده در همین سیستم های تهویه ساختمان ها و جهت خنک کاری چیلر محسوب می شود. در این شرایط انرژی لازمه برای سرد کردن و کندانس بخار برابر حیاتی همان میزان گرمایی هست که برج خنک کننده از آب موجود در سیستم گرفته هست و چنانچه بخواهیم مجددا بخار را سرد کنیم عملا تیم سیستم برج خنک کننده عمل آیی نخواهد داشت و خوبتر بود از ابتدا از چیلر به کار گیری میشد. از طرح و رخ برج خویش به کار گیری می کنند تا هوا را به طور طبیعی دارای به کارگیری از فن ها بالا ببرند. برج خنک کن چیلر در واقع آب سرد مدار کندانسور (مبدل خنک کاری مبرد) را تأمین می کند و همین گرما را بوسیله جریان مکانیکی هوا به بیرون ساماندهی می کند. در چیلر های تراکمی بخار مبرد پس از خروجی از کمپرسور و در چیلر های جذبی بخار آب حاصل از ژنراتور وارد یک مبدل حرارتی به نام کندانسور یا چگالنده شده و در آن سرد می شود روند سرمایش بخار در کندانسور به وسیله هوا یا این که آب انجام می گیرد. خروج آب از حوضچه از روش یک کانال شیبدار واقع در ته آن و پس از عبور از توریهایی انجام میگردد که این توریها مانع از ورود مواد زائد به پمپها میشوند. همین عمل به منظور در دست گرفتن غلظت آب و میزان املاح محلول در آن شکل میپذیرد. سیال خنککاری بایستی درگردش خود در یک سیکل گرمازا و در عبور از برجخنککننده توانایی اخذ میزان قابل توجهی از انرژی را دارا باشد. همینطور به لحاظ مصرف آب و انرژی نیز زیاد بهینه تر عمل می کنند. همچنین بهره گیری از کویل های فلزی ضخیم موجب کاهش میزان شکافت حرارتی و راندمان خواهد شد. به خواسته ارزیابی مقدار آپروچ از فرمول ذیل به کار گیری می شود. سیگنال حسگرهای دی اکسید کربن تهویه هوای جدید را هنگامی ارتقاء میدهد که مقدار دی اکسید کربن شناسایی شده در ساختمان ارتقاء یافته باشد. ولی حیاتی اندکی تفاوت در روش ورود جریان هوای محیطی به داخال برج، می اقتدار به برج خنک کننده مهم جریان مخالف ( Counter Flow) رسید. در غیر اینصورت کارایی دستگاه کلیدی مشکل مواجه شده و ایجاد تیم کاهش مییابد. این دستگاه به جهت دفع گرمای ساختمان در هوای آزاد بومی می گردد. 4. در سرانجام همین همنشینی و برخوردهای مستمر، آب صنعتی در خروجی برج خنک کننده، حرارت خود را از دست میدهد. در برج های خنک کننده دربهترین موقعیت دمای آب برج 3-2 درجه بالاتر از دمای حباب مرطوب خواهد بود در چنین شرایطی استفاده از برج خنک کننده در مناطقی با رطوبت بالا بلا به کار گیری می باشد. کرکرهها یا بادگیرها (Louver) دریچههایی میباشند که در قسمت خارجی بدنه برج قرار میگیرند و هوای اضطراری جهت تبادل حرارت اصلی آب گرم، دارای عبور از آنان وارد برج میشود. درصورتیکه جریان هوا در پکینگها بصورت عمودی باشد برج را برج حساس جریان ناهمسو (Counter Flow) میگویند و درصورتیکه جریان بصورت افقی باشد برج را برج حساس جریان متقاطع (Cross Flow) مینامند. میزان آب هدر رفته اصلی جریان هوا بطور میانگین در حدود 2/0 درصد میزان آبی میباشد که به جهت مدت یک ساعت در مدار گردش میکند. بعضی از کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower مرطوب این قابلیت و امکان را فراهم میکنند که ۸۰ الی ۹۰ % خنک کنندگی توسط تبخیر انجام شود و ۱۰ الی ۲۰ درصد خنک کنندگی از تبادل گرمای محسوس بین آب گرم و هوای سرد حاصل گردد. نتایج آمارهای اعتبار جهانی نشان می دهد که در بیش از 96 تا 97 % صنعت های جهان، از اشکال برج خنک کننده بهره گرفته میشود. توزیع کننده آب گرم (Hot Water Distributer)، سیستمی می باشد که آب گرم چگالنده را بطور یکنواخت بر بر روی پکینگها پخش میکند. سیستم کولینگ تاور به این رخ می باشد که هر کدام سیستم توزیع و پخش آبگرم خروجی صنعت های دارا هستند که آب را به صورت یکپارچه و موداوم روی کانال پکینگ می پاشند. آب در نتیجه نیروی ثقل از یک پکینگ به پکینگ دیگر میریزد و هوا نیز از پکینگها جریان مییابد، بدین ترتیب پکینگها موجب اختلاط تمام آب و هوا میشوند. کرکرهها از متاع بتونی و یا این که فلزی ساخته می شوند و بخاطر این‌که آب در برج باقی بماند غالبا بصورت افقی و با شیبی به سمت تحت قرار میگیرند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بدلیل اینکه بصورت واحدهای یکسری خانهای ساخته می شوند که هر یک اساسی دمندهای دارای جریان هوای متغیر است، در علیه تغییرات پارامترهای خنک شوندگی و تقاضا از انعطاف پذیری و جواب دهی مهربانی برخوردار هستند. این کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower بصورت جریان ناهمسو و جریان متقاطع وجود دارند. غالباً دمنده در بالای برج قرار می‌گیرد که به آن، دمنده از دسته جریان مکشی میگویند. در کولینگ تاور یا برج خنک کننده Cooling Tower انتقال گرما به محیط از نحوه تبخیر گزیده از آب گردشی و همینطور افزودن گرمای محسوس به برج خنک کننده هوا، انجام میگیرد. در حالی که چندین از ساخت کنندگان متعدد از طرح های گوناگون به کارگیری می کنند ، همگی برج های خنک کننده دارای استفاده از همان اصل خنک کننده تبخیری عمل می کنند. ماده لجنی که از طریق هوا وارد کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower میشود به طور معمول بصورت ماده چسبناک کوچکی که دفع آن اختلال میباشد در میآید، اما اهمیت به کارگیری از مواد شیمیایی مثل پلی الکترولیتها می توان آنها را دفع نمود. همین کولینگ تاور یا این که برج خنک کننده Cooling Tower در ادامه مباحث معرفی میگردد. هوای گرم و مرطوب هم از قسمت بالایی برج خارج میگردد. همین برجها حیاتی هزینه سرمایه گذاری و تولید بسیار بالایی هستند و به این خاطر از نگرش اقتصادی هنگامی مطلوب هستند که زمان استهلاک شان طولانی باشد. پیش از این از چوبهای اشباع شده و سرخ به جهت ارتقا راندمان و تبخیر استعمال میکردند که در واقع راندمان به اندازه نداشته و وزن بالایی داشتند و موجب پیدایش بعضی از بیماریها و ایجاد آلودگی، رسوبگذاری بالا و نشستن جلبک روی آنها میشد. همین آب، گرم و گازدار است و حاوی مواد معلق مهم رسانندگی نسبتا بالا میباشد. برجهای خنک کننده مرطوب با جریان مکانیکی هوا از جور جریان تحمیلی هر یک سری که کوچکتر و ارزانتر هستند ولی انرژی بیشتری مصرف می‌کنند و همچنین عیب مهم دیگر آنان جریان دوباره هوای گرم و مرطوب از درون برج میباشد. در همین سیستم، اتلاف آب در سرانجام انتقال آن به همراه باد کمتر مییابد البته بدلیل این‌که موسیقی انتقال جرم کاهش هست کارایی همین سیستم نیز کاهش میباشد. برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور راهنمایی در گزینه چگونگی به کارگیری از قیمت پکینگ کولینگ تاور ، شما احتمالا می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر

دیدگاهتان را بنویسید

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort html nullednulled themesNovagraOmegleKartal Grup EscortMobil Ödeme Bozdurmarekorbetgenco bahisVan Escortdeneme bonusu veren sitelerBağlama büyüsü