ثبت کمپانی در کشور‌ایران

طبق ضوابط و قانون ها ذی‌ربط کشور‌ایران به معنای اتحادیه سرمایه و اعتبار دو یا این که بیشتر از دو نفر به خواسته انجام کار های مجاز است . برای برخورداری از حمایت از موسسه حقوقی بایستی پیشین از منبع ذیربط که در جمهوری اسلامی ایران دفتر کار ثبت شرکتها است ثبت شود . با ثبت کردن کمپانی , به میزان دارایی و بودجه یگانه خویش , از موسسین آن جدا می شود و به یک موسسه حقوقی تبدیل می شود . این دستور سبب ساز می شود تا اشخاص بتوانند تجارت خویش را با کمپانی و یا این که برعکس گسترش دهند .

علاوه بر این , با نام نویسی , این مجموعه قادر است از مزایای بخش اعظمی که ضوابط و ضوابط به شرکت ها دارای اعتبار دارای اعتبار ارائه می‌دهد , سود مند شود . که ممکن است موردها ذیل ابلاغ شود :

سهولت استعمال از وام ها بانکی ;
قابلیت بهره برداری اکانت تجاری
قابلیت و امکان کمپانی در مناقصه های مدنی ;
قابلیت و امکان اخذ تخفیف و معافیت مالیاتی .
قابلیت و امکان انجام فعالیتهای مختص صرفا برای افراد حقوقی مجاز است . .

اشکال شرکتها در کشور ایران

هشت جور کمپانی موجود هست که به موجب ضابطه کشور ایران ذی‌ربط , یعنی کد تجارت جمهوری اسلامی ایران شناخته گردیده اند , که درخواست کنندگان میتوانند از روش نام نویسی یک کدام از آنان براساس مورد شغل خویش , عمل تجاری یا این که غیرتجاری متبوع خویش را انجام دهند .

جور شناخته شده شرکتهای عبارتند از :

کمپانی سهامی عام ;
کمپانی سهامی یگانه ;
کمپانی دارای مسئولیت محدود ;
شرکت کردن همگانی ;
شرکت کردن محدود ;
شرکت کردن سهامي
شرکت کردن مسئولیت متناسب ;
تعاونی های مصرف کننده و تولیدکننده .

با اعتنا به مورد های فوق , با این وجود , بیشترین شرکتهای ثبت شده در کشور‌ایران عبارتند از :

کمپانی سهامی یگانه ;
کمپانی دارای مسئولیت محدود
مطابق با لایحه تصحیح ضابطه تجارت ضابطه جمهوری اسلامی ایران , یک کمپانی سهامی سری شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و بدهی سهامداران آن محدود به قیمت سهام به ترتیب وابسته به آن‌ها و سرمایه سهم است , به طور کلی , در حین تکوین بوسیله بنیانگذاران آن تأمین می شود .

کمپانی متعهد محدود که متداولترین گونه کمپانی در جمهوری اسلامی ایران است , در ماده 94 ضابطه تجارت کشور ایران تحت عنوان شرکتی تعریف شده‌است که در میان دو یا این که تعدادی نفر به خواسته تجارت خرید و فروش می شود در حالی که سرمایه کمپانی با حضور سهام یا این که نماینده نیست . اسناد قرضه و هر سهیم مسئولیت مسئولیت ها و تعهدات کمپانی را صرفاً به میزان سهم خویش بر عهده دارااست .

ورقه ها ضروری برای ثبت کمپانی سهامی محرمانه در کشور‌ایران :

دو ورژن از برنامه ها را مالامال نمائید .
دو ورژن از اساسنامه کمپانی لبریز شده‌است .
ارسال دو ورژن از صورتجلسه نشست مجمع همگانی موسسین ;
اسکن های دارای اعتبار از ورقه ها شناسایی تمامی اعضای هیئت مدیره , سهامداران و بازرسان .
در شرایطی که که اعضای هیئت مدیره , مدیران یا این که سهامداران افراد حقوقی باشند , یک ورژن دارای اعتبار از اعلامیه ثبت و اخطار نهایی تغییر‌و تحول و توان نماینده ( در طومار کمپانی ) و مدارک شناسایی دارای اعتبار نماینده فرد حقوقی .
در صورت حضور سهامداران فرنگی , ارسال ورژن دارای اعتبار پاسپورت افراد حقیقی و واقعی و / یا این که ارسال مدرک نام نویسی مشتمل بر نهایی موقعیت کمپانی و طومار اساسی جواز از سهامدار فرنگی .
ارسال گواهینامه سابقه کیفری منزه برای اعضای هیئت مدیره , مدیریت ادله و بازرسان .
وکالت نخستین , اگر که شناسه برنامه بوسیله نماینده ارسال شود ;
پرداخت هزینه نام نویسی
سند بانکی مبتنی بر این که دستکم 35 % سرمایه نخستین کمپانی سپرده شده‌است .
طومار دارای اهمیت جواز از منبع ذی‌ربط برای فعالیتی که نیاز به جواز داراست .

مدارک ضروری برای ثبت کمپانی وفادار محدود

دو ورژن از برنامه ها را لبریز نمائید .
دو ورژن از تفاهم طومار کمپانی دارای تعهد محدود که به وسیله تمامی سهامداران امضا و کامل شدن شده‌است .
دو ورژن از اساسنامه کمپانی مالامال شده‌است .
ارسال دو ورژن از صورتجلسه نشست مجمع همگانی موسسین ;
اسکن های دارای اعتبار از ورقه ها شناسایی همه سهامداران و مدیران .
ارسال گواهینامه سابقه کیفری تمیز برای اعضای سهامداران و مدیران ;
در صورتیکه که اعضای هیئت مدیره , مدیران یا این که سهامداران افراد حقوقی باشند , یک ورژن دارای اعتبار از اعلامیه ثبت و اخطار پایانی تغییر‌و تحول و توان نماینده ( در طومار کمپانی ) و مدارک شناسایی دارای اعتبار نماینده فرد حقوقی .
طومار اساسی جواز از منشاء ذی‌ربط برای فعالیتی که نیاز به جواز داراست .
وکالت نخستین , در شرایطی‌که که شناسه خواهش به وسیله نماینده ارائه شود .