دارل Wallace, Sr. مذاکرات پسر بابا را نسکار, خانواده, طناب دار حادثه

سازمان دیده بان O’DONNELL زنده


در مصاحبه ای دیده می شود اولین بار در “فردا صبح” Jericka دانکن صحبت با پدر راننده نسکار بابا والاس. آنها بحث در مورد بابا مسابقه, تاریخچه و حمایت خود را برای برابری و تنوع در نسکار.

مشاهده CBS اخبار در