زن و شوهر, اهدا کلیه به همان مرد

سازمان دیده بان O’DONNELL زنده


جف گرنجر دریافت پیوند کلیه از برایان Herrington پس از Bryan گذشت در یک حادثه کاری. اما هنگامی که پیوند کلیه آغاز شد شکست سال بعد Bryan بیوه تری پا به کمک مالی خود را. استیو هارتمن ،

مشاهده CBS اخبار در