از 4 برگ او خانه و خانواده به مبارزه COVID-19 همه گیر در کشورهای دیگر

به عنوان بیمارستان های کشور مقابله با کمبود نیروی انسانی در سفر مراقبت های بهداشتی کارگران شده اند به نام به شهرستانها سخت ترین ضربه این بیماری همه گیر. وقتی آتلانتا پزشک پرستار DaKoyoia Billie دریافت اضطراری درخواست برای پرستاران, به گزارش شهر نیویورک در ماه مارس او دریغ نکنید. در حال حاضر او را برای خدمت در بیمارستان در خارج از سن آنتونیو, وابسته به تکزاس. غرب عراق تفيش ویارئال سهام چگونه امتداد طولانی و دور هستند احساس توسط خانواده اش به خانه بازگشت.