دانلود کتاب زبان انگلیسی سوم راهنمایی قدیم tagged posts

دانلود کتاب زبان انگلیسی

دسته‌بندی نشده | No comments

به لطف تلاش های رایزن فرهنگی ایران در عراق ، بیانات رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه ای در روز قدس امسال (2016) به صورت کتاب در عراق منتشر و در دسترس عموم دانلود کتاب زبان انگلیسی عراق قرار گرفت.

در این بیانیه ، حضرت آیت الله خامنه ای غصب فلسطین و تشکیل غده سرطانی صهیونیست با دانلود کتاب زبان انگلیسی فجیع ترین انواع قتل و جنایت و ادامه ده ها سال این ظلم تاریخی را به عنوان دانلود کتاب زبان انگلیسی ثبت جدیدی از شر و شر توصیف کردند...

Read More