West Coast می بیند سنبله از coronavirus موارد

سازمان دیده بان O’DONNELL زنده


سواحل غرب شاهد افزایش coronavirus موارد است. در کالیفرنیا وجود دارد حدود 200000 تایید موارد ویروس. کارتر ایوانز ،

مشاهده CBS اخبار در